Odpowiedzialność za długi spadkowe:

1)Od chwili otwarcia spadku:

-spadkobierca ponosi odp. za długi spadkowe tylko ze spadku
-jest to odp. ograniczona /wierzyciele spadkowi mogą prowadzić egzekucję tylko z majątku spadkowego

2)Od chwili przyjęcia spadku: 1030

-dochodzi do połączenia dwóch mas majątkowych
-spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem:
majątkiem spadkowym
majątkiem jaki posiada

3)Proste przyjęcie spadku:

-spadkobierca ponosi odp. za długi spadkowe bez ograniczenia

4)Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza:

-odp. spadkobiercy za długi spadkowe jest ograniczona
-aktywa spadku ograniczają górną granicę odp. obciążonego
* sporządzenie inwentarza w sposób nierzetelny- spadkodawca:
nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku
podał nie istniejące długi

5)Odpowiedzialność z tytułu zapisów i poleceń:

-zawsze się ogranicza do wartości stanu czynnego spadku

6)Do chwili działu spadku:

-spadkobiercy ponoszą solidarną odp. za długi spadkowe
! spadkobierca, który spełni świadczenie może domagać się zwrotu od pozostałych spadkobierców:
w częściach odpowiadających wielkości ich udziałów

7)Od chwili działu spadku:

-spadkobierca odpowiada za długi spadkowe sam
-ponosi odp. w stosunku do wielkości swojego udziału w spadku


Comments

You must be logged in to post a comment.